Reviews

Mutyamanta Muddu review

ముత్యమంత ముద్దు సినిమా మిద ఒక చిన్న విశ్లేషణ

రాజేంద్ర ప్రసాద్ సుదీర్ఘ సినీ ప్రస్థానం లో ఎన్నో ఆణిముత్యాలు ఉన్నాయి. ఎక్కువగా కుటుంబ కథ చిత్రాలు, జంధ్యాల మార్కు హాస్య చిత్రాలు ఉన్నపటికీ కాష్మోర, ఎర్ర మందారం, ఆ నలుగురు, కొబ్బరి బొండం లాంటి వినూత్న ప్రయోగాలు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఖాతా లో ఉన్నాయి. ఆ చిత్రాల కోవలోకే ముత్యమంత ముద్దు వస్తుంది. 1989 లో విడుదల అయిన ఈ చిత్రం ఆశించిన స్తాయి విజయం దక్కకపోయినా రాజేంద్ర ప్రసాద్ కెరీర్ లో గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అద్బుత చిత్రం అని చెప్పవచ్చు . యండమూరి రాసిన థ్రిల్లర్ అనే నవల ఆధారంగా ఈ చిత్రం రూపొందింది.

ముత్యమంత ముద్దు చిత్ర నేపధ్యానికి వస్తే, ప్రేమకి ఒక నూతన అర్థాన్ని ఇంకా చెప్పాలి అంటే సామాన్యునికి అర్థం కాని మార్మిక తత్వాన్ని కథ రచయిత యండమూరి ఆవిష్కరించారు అని చెప్పవచ్చు.

సినిమా కథ క్లుప్తంగా చెప్పాలి అంటే ఒక ఆఫీసు లో పని చేసే విధ్యాదరి అనే అమ్మాయి తన బాస్ దగ్గర నుంచి వేదింపులకు గురు అవుతుంది. ఆ సమయం లో కుర్త లాల్చి ధరించిన ఒక బక్క పలుచని యువకుడు (అనుదీప్) విధ్యదరి సమస్యలను అవలీలలగా పరిష్కరిస్తాడు. కథానాయిక సమస్యలను పరిష్కరించడమే ఆలస్యం , కథానాయిక ప్రేమలో పడటం లాంటి మూస సన్నివేశాలు ఈ చిత్రం లో ఉండవు. కథనాయుకిడికి అతీత శక్తులు ఉంటాయి, వాటితో కథానాయిక సమస్యలను పరిష్కరిస్తాడు. కాని హేతుబద్దత ని నమ్మే కథానాయిక అనుదీప్ ని అస్సలు నమ్మదు. అతని దగ్గర ఉన్న మార్మిక శక్తులు ఒక hyponotism/mesmerism అని బలంగా నమ్ముతుంది. గతం లోకి వెళ్తే కాలేజీ లోనే విద్యదరి ని చూసి అనుదీప్ ప్రేమించడం మొదలుపెడుతాడు, ప్రేమ మిధ విద్యదరికి నమ్మకం లేదు అని తెలిసి తన లోని ప్రేమని చెప్పడు.అసలు తనలో ఉంది ప్రేమేనా ? అది నిజం అయిన ప్రేమనా కాదా ? లాంటి ప్రశ్నలకు సమాధానం కొరకు ఇల్లు వదిలేసి వింధ్య పర్వతాలలో ప్రేమ తపస్సు చేస్తాడు అనుదీప్. అక్కడ ఉండే ప్రజలు అనుదీప్ ని సిద్దార్థ స్వామి అని పిలుస్తూ ఉంటారు. ఏడూ సంవత్సరాల నుంచి సుదీర్గ తపస్సు చేస్తున్న అనుదీప్ కి ఒక రోజు దేవుడు ప్రత్యక్షం అయి అతీత శక్తులు ప్రసిదిస్తాడు. విద్యదరి ముందు తనలో ఉన్న నిష్కల్మషం అయిన ప్రేమని నిరుపించుకోలేని అనుదీప్ తనకి ఉన్న శక్తులు అన్ని విసర్జిస్తాడు. ఒక హత్య కేసు లో ఇరుక్కున్న కథానాయికని రక్షించే క్రమం లో అనుదీప్ మరణం చేరువలోకి వెళ్తాడు. విద్యదరి లో మొలకెత్తే ప్రేమ తో అనుదీప్ ప్రాణం తో తిరిగి వస్తాడు.

తెలుగు లో ముత్యమంత ముద్దు మొదటి mystical thriller అని చెప్పవచ్చు . యండమూరి కలం నుంచి అద్బుతం అయిన మాటలు జాలువారాయి. చిత్రం చూస్తున్న మనకి విచిత్రం అయిన ప్రేమ లోకం కి వెళ్ళిన అనుభూతి కలుగుతుంది. మానసిక,మార్మిక, ఆధ్యాత్మిక కోణం లో ప్రేమ ని యండమూరి అద్బుతంగా వివరించారు.

– కళ్యాణ్ చంద్ర

Reviews, Twitter

AP Set 2012 – Analysis

Andhra Pradesh govt, after a hiatus of almost a decade, has conducted Andhra Pradesh State Elgibilty Test for Assistant Professor/Lecturer today. Plethora of people have mailed me regarding my analysis on standard of the paper and the cutoff details.

According to the data, published by AP SET official website, minimum eligibility marks as follows for various social backgrounds.

Here, the pertinent reminder is, above details are minimum marks to consider for final result. In this  hectic competition, by observing the liberal standard of the paper, we can expect some raisein aggregate of three papers,including  from the above minimum eligible marks, in the announcement of final result.

 • I feel, 200/350 would be safe score, irrespective of optionals for General and BC candidates.
 • 175/350 would be safe score for reserved candidates like SC/ST.
 • Another important reminder, which should be highlighted by applicants, there will be no individual cutoff for different optionals.  APPSC, by imitating and applying the UGC NET formula, is going to give common cutoff for all the optionals.
History, Management, Philosophy, Politics, Reviews, Society

Gun culture and USA

The tragic gun firing at a midnight screening of “The Dark Knight Rises” in Aurora, Colorado, USA, is an alarming signal of penetration  of  gun culture among both urban and rustic teens, through the popular forms of  Movies and Video Games.

Why USA is prone to such mindless,ruthless and dramatic gun firings, particularly by depressed teens,  since some decades, why not developing countries ?

Before analyzing the genesis of  gun culture and popular media , we must go through the genesis of Guns/Arms Manufacturing in USA Soil. It was arms and dynamites production which accelerated and championed USA economy among world super powers in the early 1920’s.  It was USA, which orchestrated nuclear race, by nuclear bombing in Japan to show its supremacy, and placed world on the brink of  volcano made up of nuclear lava.

In addition to this issues and background, the worst case is free availability of  Guns and weapons in USA. Gun licencing policy and its availability is not stringent, in fact it is free liberal, as like US economy. One can easily procure guns and arms in USA soil without having any proper examination and verification, unlike developing nations.   This incident, which may provoke another set of teens,  in turn may trigger another Colorado firing.

Reviews, Twitter

APPSC Group 2(2012) Cutoff – Analysis

 • Paper II and Paper III are relatively easy, unlike previous examinations.
 • Economy is little bit easy(when comparing last year paper).
 • AP history questions are directly lifted from published materials.
 • I feel, 120-125 will be a good score for paper II.
 • 100+ will be a good score for paper III.
 • 330+ (aggregate of 3 papers) will be a good score for  OC and BC candidates.
 • 310+ will be a good score for reserved candidates of SC and ST.
 • Overal cutoff will not be lower than 310, as per my analysis. Cutoff may even raise, from  my expectation,  for extent of 5-10 marks, as this time notified posts are less comparing to previous notification.
Reviews, Twitter

APPSC Group 2 Paper 1(2012) – Analysis

 • Paper 1 is neither tough nor easy, some questions are directly lifted from previous year question papers/publishied materials.
 • History questions are comparatively easy.
 • Current affairs section is  little tricky.
 • General science section is average ( not so tricky)
 • Mental ability is comparatively easy.
 • Polity, economy and AP history questions are not posed, as usual, as they will be questioned in paper 2 and paper 3.
 • Overall, person who doesnt have any preparation with good academic awareness can score 70-75, while person who have mediocre prep can get 80-84, while one who have good and structured preparation can score 90 -110.
 • Key will be published in Sakhi/Eenadu and other authentic news agencies today night.But, the problem is, we cannot rely on the key published by news papers, as the authenticity of answers for 10-12 tricky questions is always confusing. The same happened for keys published by various agencies for APPSC group 1 prelims conducted in the month of may 
 • I personally feel, 105+ will be a good score,  and all the aspirants should not note that there is no individual cutoff for individual paper, cutoff  will be based on collective aggregate marks secured in three papers.
Reviews, Twitter

APPSC Group 1 2012 cutoff

Andhra pradesh public service commission (APPSC) has succesfully conducted Group-1 preliminary examination on 27/05/2012.

1,73,265 candidates  appeared this exam with the attendance of 72.50%.  Experts opine question paper is little easy comparing to 2010 appsc group 1 prelims question paper but cutoff is likely to be stable or little high  as 110 posts are additionally notified.

As per the reliable sources from coaching institutes, approximate cutoff is likely to be  88-94(3-4 + or -).

APPSC is going to select 15,500 successful aspirants for mains at 1:50 ratio for 310 posts.

People who score 88+ can start preparation for mains as this time 310 posts are notified( last time 210 posts).

We can compare standard of this paper with 2008  group 1 prelims where cutoff closed at 92 for 200 posts.

2010  cutoff was closed at 84 as paper was little tricky and more than 10,000 people qualified  for 210 posts.

 

History, Reviews, Society

Sri Sri Ideology – some contemporary issues

Sri Sri aka Sri Rangam Srinivasa Rao, the most sensational poet who heralded the Marxist aesthetic thought in Telugu literature, has made indelible impression among the modern Telugu writers. But, interestingly,  very  few modern writers have tried to project the Sri Sri  legacy in contemporary main stream media.

In this work, I have tried to explain Sri Sri Ideology on some contemporary social issues and the controversies.

Sri Sri, unlike Chalam, could not try to project the problems of Indian women in his articles and books. Some literary experts opine, Sri Sri has made some  derogatory remarks on women in his autobiography.   Interestingly, Chalam, a women lover, made  a great impact on feminist writers and  dalit writers than Sri Sri works.

But, Chalam, another great social  revolutionary writer who fought against male chauvinism,  casteism and religious fundamentalism, later found solace in the companionship of  great mystic Ramana Maharshi. He gave up revolutionary writing and settled in Tiruvannamalai, abode of Ramana Maharshi spiritual empire.  His later life irked some feminists and communist writers who used to  treat Chalam as a great revolutionary writer on par with Sri Sri. Chalam retirement from revolutionary writing and baptism of spirituality   made Sri Sri as the only champion of modern Telugu revolutionary writing. But, still, Telugu feminist writers have no qualms to  hail the contribution of Chalam who  projected the true picture of women and societal hypocrisy.

Sri Sri was the founder president of  Virasam (viplava rachayithala sangham), a revolutionary poets organization which split from Arasam ( abyudaya rachayithala sangam) due to the great debate among  revolutionary progressive writers. Arasam supports communistic socialism while Virasam supports the revolutionary communism. Though Sri Sri was actively participated in Virasam, he could not upheld Virasam stand of  supporting ‘Telangana’ and ‘Jai Andhra movements’. Some Telangana poets allege,  Sri Sri was timid to  injustice done to the Telangana people.

Another criticism on Sri Sri is his staunch support to the emergency rule of Indira gandhi. He wrote several articles in praise of  Indira Gandhi and Jalagam Vengala Rao for their brutal stands to curb people social democratic movements. Some scholars opine, Sri Sri acted as a traditional Indian communist but not as a universal communist of Marx legacy. Like typical Indian communist parties, Sri Sri may have done historical blunders. But, his stand on emergency is a blot on his marathon revolutionary poetic career, which cannot be deleted in history. But, we should remember, later Sri Sri regretted for his blunder.

Sri Sri, who is said to be  inspired from western communistic literature but not from Indian experiences of socialism, hardly described the essence of dalit and women empowerment in his bulk of works. Some revolutionary poets, particularly of  Telangana and Dalit origin, criticize Sri Sri writings by claiming they are for bourgeoisie, above middle class and  elite rich people but not for common people.

 

 Sri Sri had also committed mistakes by supporting emergency in 1975, but later he had regretted this,”

–  revolutionary writer P. Varavara Rao.

 

History, Philosophy, Reviews

Why iam an atheist – Bhagat Singh

 

Bhagat singh, the name itself a symbol of revolution and patriotism. While reading research papers and history books,  I was moved by his stand and ideology on various issues at his very age of 24 years. I had a feeling that Bhagath singh was a extremist approached violent path from young blood, later I  confessed that he was also a great philosopher. India Today published in a survey that Bhagat sing is the greatest indian with the 27% of indians approval, Netaji managed to get 2nd slot with 17%. Bhagath singh was initially gandhian and inspired by gandhi non co-operation movement. Gandhiji’s recall of non co-operation movement and Lala Lajpath Rai death which resulted from brutal lati charge made a greater impact on Bhagath Singh. He had adopted a violent path for the liberation of India.

“Why iam an atheist” is an essay written by Bhagath singh who got vexed with belief in god during his imprisonment days prior to his death. Surprising fact is  Bhagath Singh was active participant of  Swami Dayananda Saraswathi Arya Samaj during his teenage. Later, Bhagat singh drawn inspiration from Marxist and Anarchistic school of philosophers Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Leon Trotsky and Mikhail Bakunin. In this essay, Bhagat condemned the presence of god claiming he has witnessing  poverty and human suffering of millions of people as just like a king nero who fiddled when Rome was being burnt . Though iam not an atheist, I was convinced by the anger and displeasure of Bhagat singh who dream a free and poverty less India. Interesting aspect is both the SFI and ABVP, student wings of communistic and hindutva idealogies, have been trying to identify and locate their ideology with the legacy of Bhagath Singh. I always feel, people remember Bhagat Singh  but not his revolutionary  ideology,  sacrifice,humanism and  great patriotism.

Economy, Management, Reviews, Society

The Polyester Prince: The Rise of Dhirubhai Ambani

The Polyester Prince: The Rise of Dhirubhai Ambani by Hamish McDonald

Dheerubhai Ambani, the most popular name of modern Indian business, is still in the minds of Indians despite his physical demise. Hamish MC Donald has made a critical interpretation of Ambani’s transition of normal man into a Business Tycoon who allegedly influenced mainstream politicians for the commercial benefits of his business unethically. This book was written in 1998 and has been banned in India due to the heavy pressure from Ambanis.You can find this books at bombay streets for nominal cost which are smuggled. Maniratnam has been inspired by this book for making of “GURU” with Abishek Abhachan . Mani Ratnam also depicted numerous scenes from the source of this  book. This book also highlighted the rivalry between Dheerubhai Ambani and Nusli Wadia(grandson of Mahamad Ali Khan Jinna) who were allegedly tried to assassinate each other. Their rivalry remained as a black spot of Indian corporate history. In the film Guru, Mithun Chakravarthy played Ramanth goenka role while Madhavan played Journalist Guru Murthi role. Interesting aspect is Guru Murthy was hugely suffered by Ambani on the various charges and even jailed unlike the ‘GURU” movie description where Abishak Bachan didn’t touch Madhavan. Mani Ratnam must have been pampered by Ambanis. Though this book is mandatory for the people who aspiring a career in corporate sector and entrepreneurship,but  special kind of fiction has been added by author  to  sensationalize the book and his name. Readers should be very cautious while reading the book and to make conclusions on Dheerubhai’s character.

Reviews

Ram’s Ganesh released with lukewarm response

Young tarang actor Ram’s and Magadheera fame kajal’s  ” Ganesh” movie released world wide on thursday with lukewarm resposnse. It is learnt that movie couldn’t manage to record houseful at first show across twin cities. People who watched the movie reported that movie is another average flick with the conventional family and love drama. Ram action, child artists performance, kajal beauty are said to be assets of Ganesh. Lets hope movie talk will pickup as no movie except “Magadheera” recieved hit talk at box office.